Afbeelding van Verwerkersovereenkomst Dienstverleners

Verwerkersovereenkomst Dienstverleners

Waarom een Verwerkersovereenkomst Dienstverleners?

De privacywet schrijft voor dat met een verwerker een verwerkersovereenkomst moet worden gesloten. Heeft u een verwerkingsovereenkomst nodig voor een dienstverlener of leverancier die handelingen verricht met persoonsgegevens, bestel dan deze verwerkersovereenkomst. 

€ 45,00 excl. BTW

Start het bestel proces

Bestel uw product

Waarom een verwerkersovereenkomst?

Een verwerkersovereenkomst is bedoeld voor het geval dat een verantwoordelijke organisatie handelingen met persoonsgegevens uitbesteedt aan dienstverleners of leveranciers. Dit soort externe partijen worden "verwerkers" genoemd. Voor meer informatie, kijk op de informatiepagina over Verwerkers.

Op welke wet is de Verwerkersovereenkomst Dienstverleners gebaseerd?

Deze verwerkersovereenkomst is gebaseerd op de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR. Deze is per 25 mei 2018 officieel van kracht.

Ten opzichte van de oude wetgeving, de Wet bescherming persoonsgegevens, moet er meer afspraken worden gemaakt in de overeenkomsten.

De verwerkersovereenkomst is ook geschikt voor de meldplicht datalekken.

Let op! Deze verwerkersovereenkomst is bedoeld voor verantwoordelijken. Bent u verwerker? Neem dan contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Is de verwerker gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte?

Deze verwerkersovereenkomst gaat er van uit dat de verwerker gevestigd is in de Europese Economische Ruimte. Als dit niet zo is, raden wij aan om contact op te nemen voor op een maat gemaakte overeenkomst.

Meer weten over dataexport? Kijk in ons dossier dataexport.

Heeft u een verwerkersovereenkomst nodig specifiek voor hosting of de cloud?

Specifiek voor hosting dienstverleners en cloud dienstverleners hebben wij aparte overeenkomsten: de hosting verwerkersovereenkomst en de cloud verwerkersovereenkomst.

Heeft u een verwerkersovereenkomst nodig voor een zelfstandige of zoekt u een eenvoudige verwerkersovereenkomst?

Huurt u een zelfstandige in om handelingen te verrichten met de persoonsgegevens of bent u op zoek naar een verwerkersovereenkomst voor een simpele (tijdelijke) verwerking, dan kunt u ook onze eenvoudige verwerkersovereenkomst gebruiken.

Anderen zeiden over deze verwerkersovereenkomst:

"Een duidelijke en evenwichtige verwerkersovereenkomst, een van de beste die ik heb gezien!"

1. Beantwoord de 6 vragen
2. Druk op BESTEL

3. Registreer en/of log in
4. Klik op de winkelwagen (topmenu)
5. Reken af met iDEAL
    (Liever per factuur betalen? Email ons: info@smithanddoe.com)

6. Download het document

ONDERGETEKENDEN

ACHTERGROND

OVEREENKOMST
Artikel 1 – Algemeen

Artikel 2 – Alleen handelingen verrichten in opdracht van de Verantwoordelijke
Artikel 3 – Beschikbaarheid van de Persoonsgegevens
Artikel 4 – Meewerken met Verantwoordelijke
Artikel 5 – Informeren Verantwoordelijke
Artikel 6 – Beveiligingsmaatregelen
Artikel 7 – Beveiligingsincidenten melden
Artikel 8 – Eigen verplichtingen Verwerker
Artikel 9 – Controle Verwerkersovereenkomst
Artikel 10 – Geheimhouding
Artikel 11 – Sub-Verwerkers
Artikel 12 – Geen doorgifte naar buiten de EER
Artikel 13 – Duur en beëindiging
Artikel 14 – Exit
Artikel 15 – Periodieke evaluatie en aanpassing Verwerkersovereenkomst
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Algemene bepalingen
Artikel 18 – Toepasselijk recht, geschillen

BIJLAGEN
Bijlage 1: Persoonsgegevens
Bijlage 2: Beveiligingsmaatregelen
Bijlage 3: Overzicht van Sub-verwerkers
Bijlage 4: Verklaring Sub-verwerkers
Bijlage 5: Doorgifte naar buiten de EER

Voorbeeldproduct

Klik hieronder voor een voorbeeld van het product

Heeft u een vraag over dit product? Neem dan contact met ons op!

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2024 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.