Wat is AVG Compliance?

Kort gezegd is AVG compliance het naleven van de privacyregels.

De privacyregels zijn vastgelegd in de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Waar begin ik met compliance?

Wilt u weten hoe u moet beginnen met privacy compliance?

Kijk dan op onze informatiepagina over de privacywetgeving.

Wat is de documentatieplicht?

Een belangrijke vernieuwing in de privacywetgeving is de zogenaamde documentatieplicht.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft voor dat uw organisatie met documentatie moet kunnen aantonen dat het de privacyregels volgt.

De basis hiervoor is het verwerkingsregister (ook wel 'datamap').

Wij hebben daarvoor een Excel overzicht gemaakt (het Verwerkingsregister).

Daarin legt u vast welke soorten persoonsgegevens uw organisatie verwerkt. Op die manier krijgt u een overzicht van de persoonsgegevens waarvoor uw organisatie verantwoordelijk is. Het geeft u ook houvast bij de acties die u moet nemen.

Verwerkingsregister nodig? Bestel direct.

Waar moet u nog meer aan denken?

Verder zorgt u met protocollen, draaiboeken en procedures dat wordt vastgelegd hoe uw organisatie met de persoonsgegevens omgaat.


Bijvoorbeeld:

  • een algemeen privacy-beleid waar uw organisatie de kern voor het volgen van de privacy-regels in vastlegt

  • een procedure om te zorgen dat er een privacy-toets wordt gedaan als er nieuwe projecten worden gestart

  • een procedure met een draaiboek datalekken voor het geval dat zich een datalek voordoet, zodat dit op tijd wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, als dat moet, de personen zelf 

  • een procedure met een draaiboek verzoeken om te zorgen dat op de juiste manier wordt geageerd op verzoeken van de betrokken personen over hun persoonsgegevens 

  • een cameraprotocol voor het gebruik van camerabeelden 

  • een bewaartermijnen protocol 

 

Documenten nodig?

Bekijk het Basispakket. Of ga direct naar de Webshop.

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2024 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.