Afbeelding voor categorie PRIVACYWET

 

FAQ'S PRIVACYWET


1. Wat is die Europese privacywet waar iedereen het over heeft?

Dat is een privacywet die voor alle landen in de Europese Unie op dezelfde manier is gaan gelden. De privacywet heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het Engels heet het de General Data Protection Regulation, of: "GDPR". 

In Nederland is de AVG in de plaats gekomen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Per wanneer geldt de AVG?

De verplichtingen uit de AVG zijn per 25 mei 2018 van kracht geworden.


3. Wat staat er dan in de Europese privacywet?

Er staat veel in.

In de Checklist AVG staan kort de stappen die u kunt nemen om uw organisatie op de nieuwe privacywetgeving af te stemmen. Met behulp van onze privacy-producten.

Wilt u uitgebreidere informatie over de verschillende stappen om uw organisatie op de AVG af te stemmen? Bestel dan het Ebook.

Voor de tekst van de AVG zelf: kijk hier.


4. Hoe hoog zijn de boetes ?

In de AVG staan hoge boetes.

Voor sommige overtredingen kunnen de privacy toezichthouders boetes opleggen tot 10 miljoen Euro of tot 2% van de wereldwijde omzet en voor andere overtredingen zelfs 20 miljoen Euro of tot 4% van de wereldwijde omzet.

Hoe hoog de boete is hangt uiteindelijk af van meerdere factoren, zoals of de overtreding opzettelijk was, hoe ernstig die was en of er actie is ondernemen om de schade te beperken.

 

Meer weten over de AVG? In ons blog staan veel artikelen over de (nieuwe) verplichtingen onder de AVG.

 

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2024 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.