privacywet quickscan

Bent u voorbereid op de nieuwe privacywet? Doe nu de Quickscan en ga na welke stappen u nog moet nemen. Het invullen van de scan duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

VERANDERINGEN PRIVACYWET

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet vervangt dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In de basis blijven de privacyregels hetzelfde maar er komen wel een aantal nieuwe verplichtingen bij. Er komen ook hogere boetes op overtreding van de verplichtingen, tot wel 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet.

GEVOLGEN VERANDERINGEN PRIVACYWET

Hoewel de privacyregels onder de nieuwe privacywet AVG in de basis hetzelfde blijven, moet bijna elke organisatie rekening houden met een aantal nieuwe verplichtingen.

Met behulp van het Ebook "In 8 stappen voorbereiden op de nieuwe privacywet" kunt u nagaan wat de veranderingen en gevolgen zijn voor u en uw organisatie, en acties bepalen om te voldoen aan de nieuwe privacyregels.

Heeft u vragen of opmerkingen over de quickscan?

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2018 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.