Wat zijn de "rechten van betrokkenen"?

De "rechten van betrokkenen" zijn rechten die betrokkenen hebben op grond van de privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG/GDPR).

De "betrokkenen” zijn de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Het gaat om rechten die ze kunnen inroepen met betrekking tot hun persoonsgegevens.

 

Tegen wie kunnen betrokkenen hun rechten inroepen?

De betrokkenen kunnen hun rechten inroepen tegen de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

Welke rechten hebben de betrokkenen?

De betrokkenen mogen vragen:

  • of uw organisatie überhaupt persoonsgegevens over hen verwerkt;
  • om inzage in hun persoonsgegevens en een kopie daarvan;
  • om correctie van onjuiste persoonsgegevens;
  • om aanvulling, beperking en verwijdering van hun persoonsgegevens;
  • om hun persoonsgegevens niet meer te verwerken, dit is het recht om bezwaar te maken (tegen direct marketing).

Verder mogen de betrokkenen eenmaal gegeven toestemming op ieder moment weer intrekken en hebben de betrokkenen onder de AVG het recht op "data-portabiliteit". Over dit recht op data-portabiliteit vindt u meer informatie in ons blog

Kijk voor meer informatie over de rechten van de betrokkenen in het Factsheet Verzoeken.

Als uw organisatie ook uitsluitend geautomatiseerde invididuele beslissingen, waaronder profilering daarvoor, neemt over de persoon, heeft de persoon ook het recht bezwaar te maken tegen de beslissing en het recht om een persoon de beslissing te laten nemen.  

DRAAIBOEK VERZOEKEN

SOMS MAG EEN VERZOEK WORDEN GEWEIGERD

Soms mag de verantwoordelijke weigeren om  gehoor te geven aan een verzoek.

Omdat dit van geval tot geval erg kan verschillen, hebben we een Draaiboek Verzoeken gemaakt.
Daarmee kan uw organisatie nagaan op welke manier kan worden gereageerd op de verschillende soorten verzoeken.

HOE PAKT U HET AAN?

1

INVENTARISEER

Ga na voor welke persoonsgegevens uw organisatie is aan te merken als verantwoordelijke.

2

VERZAMEL INFORMATIE

Verzamel de informatie die u nodig hebt om verzoeken te beantwoorden. In het Draaiboek Verzoeken staat aangegeven om welke informatie het gaat.

3

ZORG VOOR CONTACTPUNT

Zorg voor een contactpunt voor de betrokkenen zodat zij weten bij wie ze terecht kunnen met hun verzoeken. Neem de contactinformatie op in de privacyverklaring.

4

WERK MEDEWERKERS IN

Werk de medewerkers van het contactpunt in in het draaiboek.

VRAGEN?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op.

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2024 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.