Afbeelding van Draaiboek Verzoeken Betrokkenen

Draaiboek Verzoeken Betrokkenen

Waarom een draaiboek of protocol verzoeken betrokkenen?

Uw organisatie moet op basis van de privacywet voldoen aan verzoeken van betrokken personen wiens persoonsgegevens uw organisatie gebruikt. Maar niet in alle gevallen hoeft uw organisatie aan deze verzoeken te voldoen. Dit draaiboek helpt uw medewerkers in heldere stappen met het correct afhandelen van dit soort verzoeken.

€ 45,00 excl. BTW

Start het bestel proces

Bestel uw product

Voor wie is het draaiboek verzoeken betrokkenen bedoeld?

Het draaiboek is bedoeld voor de medewerkers binnen uw organisatie die te maken krijgen met het in behandeling nemen van verzoeken van de betrokken personen. Bijvoorbeeld klantenservice medewerkers.

In het draaiboek worden ook instructies gegeven voor het opzetten van het proces.

Het draaiboek kan worden gebruikt met het Overzicht voor Draaiboek Verzoeken.

Voor wie is het draaiboek verzoeken betrokkenen niet bedoeld?

Let op: als het gaat om bijzondere persoonsgegevens kunnen extra regels gelden, dan kan beter een draaiboek op maat worden gebruikt. Dat geldt ook voor overheidinstanties en -organen of rechtspersonen die een publieke taak of een taak van algemeen belang hebben. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Op welke wet is het draaiboek verzoeken betrokkenen gebaseerd?

Het draaiboek verzoeken is gebaseerd op de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR. Deze is per 25 mei 2018 officieel van kracht.

1. Beantwoord de 3 vragen
2. Druk op BESTEL NU

3. Registreer en/of log in
4. Klik op de winkelwagen (topmenu)
5. Reken af met iDEAL
    (Liever per factuur betalen? Email ons: info@smithanddoe.com)

6. Download het document

ACHTERGROND

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. INLEIDING
1.1 Waarom dit draaiboek?
1.2 Wat zijn persoonsgegevens?
1.3 Welke persoonsgegevens heeft uw organisatie?
1.4 Bijzondere persoonsgegevens: overleggen
1.5 Welke verzoeken kunnen de betrokkenen doen?
1.6 Checks vooraf
1.7 Hoe hoog is de vergoeding die we vragen (wanneer dat mag)?
1.8 Hoe snel moet je reageren op een verzoek?
1.9 Hoe moet je reageren op een verzoek?
1.10 Behandeling van het verzoek vastleggen in de verzoekenregistratie
1.11 Wat als je het (even) niet meer weet?

2. DRAAIBOEK

VOORAFGAANDE CHECKS

Stap 1 Controleer de identiteit van de verzoeker
Stap 2 Ga na of uw organisatie persoonsgegevens over de persoon heeft
Stap 3 Ga na of het om persoonsgegevens van de verzoeker gaat of van een andere persoon
Stap 4 Ga na of voldoende duidelijk is wat de verzoeker wil
Stap 5 Check of het verzoek mag worden geweigerd
Stap 6 Ga na of je een vergoeding kunt vragen voor het behandelen van het verzoek
Stap 7 Ga na welk soort verzoek de verzoeker doet en behandel het verzoek zoals hierna aangegeven.

DE VERSCHILLENDE SOORTEN VERZOEKEN

8.1 Inzage en kopie (Artikel 15 AVG)
8.2
Correctie en aanvulling (“rectificatie”) (Artikel 16 AVG)
8.3
Verwijdering (“recht op vergetelheid”) (Artikel 17 AVG)
8.4
Overdraagbaarheid (“Data Portability”) (Artikel 20 AVG)
8.5
Bezwaar (tegen direct marketing) (Artikel 21 AVG)
8.6
Beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG)
8.7
Uitsluitend geautomatiseerde individuele besluitvorming (Artikel 22 AVG)
8.8
Andere vragen

BIJLAGEN:
A. Voorbeeld brief reactie op inzageverzoek
B.
Voorbeeld brief weigering verzoek
C.
Grondslagen / rechtsgronden
D.
Data-export naar buiten de EER
E.
Uitsluitend geautomatiseerde individuele besluitvorming
F.
Relevante wetteksten

Voorbeeldproduct

Klik hieronder voor een voorbeeld van het product

Heeft u een vraag over dit product? Neem dan contact met ons op!

Developed by Structura. Powered by nopCommerce. Copyright 2024 Smith&Doe. Alle rechten voorbehouden.